01

Heinz Lövenich.

Mijn dagelijkse passie is het bieden van een toegankelijke en persoonlijke zorg aan mijn patiënten. Hierbij is de dagelijkse ondersteuning van en goede samenwerking met mijn medewerkers niet weg te denken. Plezier in het werk is iets wat bij mij in het werk centraal staat. Zonder plezier geen voldoening in het werk!

Patiënten van huisartsenpraktijk Lövenich kunnen rekenen op zorg met toewijding. Of het nu mijn inzet of die van een van mijn medewerkers betreft.

Ondanks de toenemende werkdruk in mijn beroep streef ik ernaar actief te blijven inspelen op de ontwikkelingen in de huisartsenzorg en de eerstelijns gezondheidszorg.

02

Ons team.

Een effectieve en goede samenwerking met ons gehele team is niet weg te denken.
Samen voeren wij de huisartsenzorg in de volle breedte uit.
Heinz

Huisarts

Eveline

Praktijkassistente​

Praktijkassistente

Praktijkassistente

Rianne

Praktijkondersteuner Somatiek

Boris

HAIO (Huisarts in opleiding)

Annemarie

Praktijkondersteuner GGZ

Luciënne

Praktijkmanager

Suzie

Interieurverzorgster

Laat u hieronder, door op de plusjes te klikken, uitleg geven over hoe ons team werkt.

Huisartsenzorg

Huisartsenzorg is generalistische, persoonsgerichte en continue zorg.
Generalistisch betekent dat wij als huisarts openstaan voor alle mogelijke klachten, problemen en vragen over ziekte en gezondheid van alle mensen van jong tot oud. De huisarts beschikt over de kennis en vaardigheid om deze adequaat in te schatten en op grond daarvan zelf te handelen, te adviseren of te verwijzen. Hierbij houdt hij onder meer rekening met het natuurlijk beloop van ziekten.

Persoonsgerichte zorg betekent dat de huisarts rekening houdt met de individuele kenmerken van de patiënt en diens context. Onder context verstaan we de levensloop, en de leef- en werkomgeving van de patiënt. De huisarts integreert contextkennis met lichamelijke, psychische en sociale aspecten die van invloed kunnen zijn op gezondheid en ziekte.
Continue zorg betekent dat de huisarts voor de patiënt de constante factor is in de gezondheidszorg. Hij zorgt voor continuïteit van zorg tijdens ziekteperiodes en gedurende de levensloop.

De huisarts werkt samen met andere zorgverleners en zorgt door zijn regierol voor samenhang in de zorg. Onze zorg is wijkgericht, laagdrempelig en toegankelijk voor alle mensen dicht bij huis.

De kernwaarden van de huisartsenzorg zijn in onze praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat doet een huisarts
De voornaamste taken van de huisarts zijn het spreken en diagnosticeren van patiënten, het voorschrijven van medicijnen en het eventueel doorverwijzen naar specialisten. Concreet kunnen de werkzaamheden van huisartsen onder meer bestaan uit:

 1. Inventariseren van de problemen, klachten en hulpvragen van de patiënt (tijdens spreekuur of via een consult of afspraak)
 2. Afleggen van visites bij patiënten die zelf niet in staat zijn naar de praktijk te komen
 3. Voeren van telefonisch consult
 4. Verhelderen van de wensen en verwachtingen van de patiënt
 5. Afnemen van anamnese, eventueel gevolgd door lichamelijk en/of aanvullend onderzoek
 6. Eventueel doorverwijzen naar specialist voor verdere diagnostiek of behandeling
 7. Voeren van (telefonisch) overleg met medisch specialisten over doorverwezen patiënten
 8. Vaststellen van een behandelplan
 9. Voorschrijven van medicijnen
 10. Voeren van overleg met apothekers over medicijnen
 11. Geven van advies over zelfzorg (bijvoorbeeld op het gebied van leefstijl of dieet), aard van de klachten en de voor- en nadelen van behandeling
 12. Verrichten van kleine medische ingrepen (bijvoorbeeld het hechten van wonden, uitspuiten van oren of verwijderen van wratten, vetbulten of moedervlekken)
 13. Begeleiden van patiënten bij gedragsveranderingen (bijvoorbeeld stoppen met roken)
 14. Bieden van preventieve zorg door risico’s voor patiënten (individuen of bepaalde risicogroepen) te monitoren
 15. Verlenen van palliatieve en terminale zorg aan chronisch zieke patiënten
 16. Vastleggen van medische geschiedenis van patiënten in een elektronisch patiëntendossier
 17. Voeren van overleg met ondersteunende disciplines (bijvoorbeeld met praktijkondersteuners en doktersassistenten)

 

Kosten en ‘no-show’. Moet ik de huisartskosten zelf betalen?
Uw zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks de rekening van uw huisarts. En een bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Wel kan het zijn dat de huisarts extra onderzoek moet doen. Bijvoorbeeld bloedprikken om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. Deze zorg valt wel onder uw verplichte eigen risico. Net als de geneesmiddelen die een huisarts voorschrijft.

Verzekeraar betaalt huisartskosten
Uw zorgverzekeraar vergoedt alle zorg die u krijgt van uw huisarts. Bij andere vormen van eerstelijnszorg hangt het van uw zorgverzekering af of de zorg (volledig) wordt vergoed.
Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen en bloedonderzoek? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

Huisartsenpost gratis, spoedeisende hulp kost eigen risico
Huisartsenzorg wordt volledig vergoed. De zorg gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Dat geldt ook voor de zorg op een huisartsenpost. De zorg bij een spoedeisende hulppost heeft plaats in een ziekenhuis. Voor deze zorg geldt wel het verplichte eigen risico. Heeft u uw eigen risico nog niet helemaal gebruikt? Dan betaalt u zelf een gedeelte van de rekening.

No-show
Gezien de drukte in de agenda vragen wij u om op tijd op deze afspraak te komen en indien u niet kunt dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan de assistentes van dokter Lövenich.
Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder bericht of niet op tijd afmelden, dan brengen we u een bedrag van € 20,00 in rekening, dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Praktijkassistente:
Uw huisarts werkt samen met praktijkassistenten. Onze assistenten zijn gediplomeerde praktijkassistenten. Dit betekent dat ze een aantal medische handelingen voor u verrichten.
Wanneer urine moet worden gecontroleerd, kunt u deze voor 10.00 uur bij de assistente afgeven.

U kunt tussen 13.30 – 16.00 uur bellen voor het opvragen van uitslagen van diverse onderzoeken zoals bloeduitslagen of röntgenfoto’s. De assistente zal bij eenvoudige uitslagen u direct de uitslag mededelen. Indien zij over de uitslag moet overleggen met de huisarts, wordt u gevraagd even later nogmaals te bellen of wordt u op een later tijdstip teruggebeld.

U kunt bij de praktijkassistente – na telefonische afspraak – verder terecht voor:

 1. oren uitspuiten
 2. het meten van de bloeddruk
 3. urine onderzoek
 4. zwangerschapstest
 5. glucose controle
 6. wratten spreekuur: in overleg met de assistente
 7. uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 8. hechtingen verwijderen
 9. eenvoudige wondverzorging
 10. injecties (bijvoorbeeld tetanus en vitamine B12)
 11. verstrekken algemene informatie en folders
 12. rust ECG (hartfilmpje)
 13. onderzoek bloedvaten benen, zg doppler onderzoek of sinds kort teendrukmeting


Vergoeding:
De consulten worden door uw ziektekostenverzekering vergoed, de praktijkassistentes zijn in dienst van dokter Lövenich. U krijgt hier dan geen nota voor.
Gezien de drukte in de agenda vragen wij u om op tijd op deze afspraak te komen en indien u niet kunt dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan de assistentes van dokter Lövenich.

Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder bericht of niet op tijd afmelden, dan brengen we u een bedrag van € 20,00 in rekening, dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Uw huisarts werkt samen met een praktijkondersteuner somatiek (afgekort: “POH-S”) bij het behandelen en begeleiden van mensen met chronische aandoeningen zoals:

 1. diabetes (suikerziekte);
 2. hart- en vaatziekten (of een risico daarop);
 3. longziekten (astma en COPD).

Ook kan de POH-S een rol spelen bij het begeleiden van kwetsbare ouderen en van mensen die net uit het ziekenhuis ontslagen zijn.

De POH S werkt altijd onder verantwoordelijkheid en begeleiding van uw huisarts. De landelijke richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap en de regionale zorgprogramma’s zijn hierbij leidend.

Wat kan de POH voor u betekenen?
Bij chronische aandoeningen is het belangrijk dat er regelmatige controles plaatsvinden om u goed te behandelen en complicaties te voorkomen. De meeste van deze controles worden door de POH gedaan. Ook geeft zij voorlichting over de ziekte en het omgaan daarmee. De POH heeft verschillende spreekuren.

Diabetes spreekuur
Controles van patiënten met diabetes vinden periodiek plaats. Jaarlijks komt u tenminste één maal voor controle bij uw huisarts. Naast het bespreken van uw bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek is er ook aandacht voor uw leefstijl (voeding, beweging), het gebruik van medicatie en de consequenties van diabetes in uw dagelijks leven.

Hart- en vaatziekten spreekuur
Regelmatige controles zijn van belang voor mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een hart-  of vaatziekte of die hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt. De POH controleert onder andere de bloeddruk, het gewicht en andere risicofactoren. Ook bespreekt zij de uitslagen van uw bloedonderzoek, die door de huisarts beoordeeld zijn. Zo nodig maakt zij met u een plan voor verandering van uw leefstijl en gebruik van medicatie.

Astma/COPD spreekuur
Om de conditie van de longen optimaal te houden is voor mensen met astma of COPD regelmatige controle en het meten van de longfunctie belangrijk. De POH S kan u helpen met vragen over uw longen, de medicijnen die u gebruikt en over het omgaan met uw klachten tijdens uw alledaagse bezigheden.

Vergoeding:
De consulten worden door uw ziektekostenverzekering vergoed, de POH-S (Rianne Jonkergouw) is in dienst van dokter Lövenich. U krijgt hier dan geen nota voor.
Gezien de drukte in haar agenda vragen wij u om op tijd op deze afspraak te komen en indien u niet kunt dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan de assistentes van dokter Lövenich.

Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder bericht of niet op tijd afmelden, dan brengen we u een bedrag van € 20,00 in rekening, dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Uw huisarts heeft u verwezen naar de praktijkondersteuner POH-GGZ.

Dit is een verpleegkundige, die gespecialiseerd is in klachten op psychisch gebied, zoals somberheid/depressieve klachten, onzekerheid en problemen met het leven op orde krijgen.
Deze praktijkondersteuner, Annemarie Jansen, kan u helpen om het probleem duidelijk te krijgen, adviezen geven welke hulp u nodig heeft en dit eventueel voor u regelen, of zelf begeleiding geven.

U kunt via de assistente hier een afspraak voor maken.

Vergoeding
De consulten worden door de ziektekostenverzekering vergoed, de POH-GGZ is in dienst van dokter Lövenich. U krijgt hier dan geen nota voor.
Gezien de drukte in haar agenda vragen wij u om op tijd op deze afspraak te komen en indien u niet kunt dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan de assistentes van dokter Lövenich.

Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder bericht of niet op tijd afmelden, dan brengen we u een bedrag van € 20,00 in rekening, dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Sinds 1 juni 2021 is in de praktijk van dokter Lövenich een nieuwe Huisarts in Opleiding werkzaam via de Huisartsopleiding van het Erasmus MC Rotterdam.
 
image.png

Een indruk van onze praktijk.

03

Onze Missie.

Onze missie is het leveren van laagdrempelige, menselijke en betrokken zorg aan onze patiënten.
We streven ernaar zowel binnen het team, naar onze patiënten als ook de overige samenwerkende partijen een respectvolle en goede relatie te onderhouden.
Laagdrempelig
Betrokken
Respectvol
Op de relatie

Om aan te geven hoe wij hier met elkaar omgaan en hoe we hier een prettige en veilige omgeving scheppen hebben wij enkele gedragsregels opgesteld.

Met het in contact komen met, of het aanwezig zijn in deze huisartsenpraktijk gaat u akkoord met de gedragsregels.

 • Wij helpen u zo snel mogelijk.
 • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
 • Wij gaan hier respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
 • Houd met telefoneren rekening met zowel het personeel als uw medepatiënten.
  Het liefst belt u buiten de praktijk.
 • Aanwijzingen van het personeel worden te allen tijde opgevolgd.
 • Wanneer u graag geluidsopnames van het consult wilt maken verzoeken wij u dit vooraf te melden.
 • Wij tolereren geen agressie, geweld of seksueel intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. 
  Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.
 • Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Toch kunt u onverhoopt ook een klacht hebben?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent of een klacht heeft over uw huisarts of een andere medewerker van de praktijk.
Zo kunnen er allerlei zaken zijn die misschien niet lopen zoals u dat verwacht. De huisarts of medewerker kan goede redenen hebben voor zijn of haar handelen. Toch kunt u het idee hebben dat u zich niet gehoord voelt.

Bespreek uw klacht met uw huisarts.
Bespreek uw klacht eerst met de huisarts zelf. Veel mensen vinden het lastig om te klagen, maar de meeste huisartsen stellen het op prijs om te horen als een patiënt niet tevreden is. Als uw huisarts weet wat er mis gaat, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo kan de zorg verbeteren, voor uzelf maar ook voor anderen.

Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons klachtenformulier dat HIER te downloaden is.

04

Contactgegevens

Alle contactgegevens op een rij
1

Telefonisch

Telefoonnummer: 013-5812281

 • Keuze 1: Spoed
 • Keuze 2: Receptenlijn
 • Keuze 3: Assistente
2

Recepten

Mail: recept@huisartslovenich.nl Vraag aan de assistente: praktijk@huisartslovenich.nl

Telefonisch 013-5812281, Keuze 2

3

Spoed!

 • Als elke seconde telt 112
 • 013-5812281, Keuze 1
Huisartsenpost bij spoed in avond, nacht en weekend:
 • 085-5360300
 
4

Openingstijden

Wij zijn op alle werkdagen telefonisch bereikbaar:

08:00 – 10:30 uur

11:30 – 12:30 uur

Op maandag t/m woensdag zijn wij s’middags bereikbaar:

13:30 – 16:15 uur

Op vrijdag zijn wij s’middags bereikbaar:

13:30 – 16:00 uur

05

Snel contact.

Even snel een bericht achterlaten bij de assistente in de mailbox?
Gebruik maken van MijnGezondheid.net is ook mogelijk. Dit is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen.
Wanneer u de assistente mailt (praktijk@huisartslovenich.nl), zal zij u een mail sturen voor het digitaal openstellen van uw dossier.
06

Eerstelijns oogzorg

Kwalitatief hoogwaardige eerstelijns oogzorg.

Wij onderzoeken en beoordelen alle oogklachten en vervolgens wordt bepaald of verder onderzoek en/of behandeling door een oogarts nodig is.
Een efficiënte en nauwe samenwerking met huisartsen en oogartsen maakt het mogelijk om vroegtijdig oogaandoeningen op te sporen en tijdig te behandelen. Met onze apparatuur kunnen wij een oogheelkundig onderzoek uitvoeren. U hoeft niet meer onnodig naar het ziekenhuis.

De zorg die verleend wordt maakt (nog) geen onderdeel uit van het te behalen certificaat NHG praktijkaccreditering.

Ook voor spoedgevallen kunt u bij ons terecht. Indien nodig kan de huisarts tijdens het consult direct een oogonderzoek uitvoeren. Ook kleine verrichtingen als het doorspoelen van de traankanalen (anel), het verwijderen van een staalsplinter kunnen op de praktijk plaatsvinden.

U kunt ook rechtstreeks mailen: praktijk@huisartslovenich.nl

Uw huisarts kan u oproepen voor een oogheelkundig onderzoek indien er sprake is van diabetes mellitus (DM), cardiovasculair risicomanagement (CVRM), familiair glaucoom of overige oogaandoeningen. Huisartsenpraktijk H.P.T. Lövenich heeft zelf de mogelijkheden om laagdrempelig en onafhankelijk een oogscreening uitvoeren. Zonder tussenkomst van een oogarts kunnen wij zelfstandig een oogonderzoek uitvoeren op de gezondheid en functioneren van uw ogen. Een eventuele behandeling kan zelfs direct gestart worden door uw eigen huisarts.

Een efficiënte samenwerking tussen huisarts en oogarts maakt het mogelijk om de wachtlijsten in de tweede lijn (ziekenhuis) terug te dringen. Dit voorkomt onnodig (duur) ziekenhuisbezoek en draagt bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Het oogonderzoek kan worden gecombineerd met het bezoek aan uw huisarts en/of praktijkondersteuner.

07

Prikbord

Nieuws en mededelingen
Nieuws
Coronavirus
UPDATE 15 JULI 2021 Informatie over uw bewijs van vaccinatie Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl…
mijngezondheid
Het gemak van MijnGezondheid.net
Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?  Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.  Bijvoorbeeld: het advies van de huisarts…
nuttige link
Inschrijving nieuwe patiënten en nuttige links
Huisartsenpraktijk Lövenich is open voor nieuwe inschrijvingen Inschrijving is mogelijk voor: •   (Nieuwe) inwoners van Tilburg (met uitzondering van de Reeshof), die momenteel nog geen huisarts in Tilburg hebben, •   Partners of kinderen van patiënten die…
gesloten
Praktijksluiting
De praktijk van dokter Lövenich is bereikbaar voor spreekuren, visites en telefonisch overleg. De praktijk van dokter Lövenich is vanwege dienst/opleiding/vakantie/feestdagen gesloten op de volgende dagen; woensdag 13 oktober en donderdag 14 oktober aanstaande…
08

Locatie

Gebruik onderstaande kaart om te navigeren met je mobiel.
Nummer

013-5812281

E-mail

praktijk@huisartslovenich.nl

Adres

Spoorlaan 374
5038 CD Tilburg

BIG registratie

59037987201