Ga naar de inhoud

Bereikbaarheid praktijk en wachttijden (aan de telefoon)

Graag vragen wij uw begrip en geduld indien u lang moet wachten of de assistente niet bereikbaar is. Vanwege de grote zorgvraag, maken wij keuzes in welke zorg we u op dat moment kunnen aanbieden. De spoedeisendheid van een klacht bij een patiënt kan voor u leiden tot langer wachten of het verzoek op een ander moment terug te bellen.  
Dit doen wij niet uit luxe!

Kijkt u ook eens op www.Thuisarts.nl of www.moetiknaardedokter.nl. Mogelijk vindt u daar het antwoord op uw vraag.

Wij benadrukken dat wij onze uiterste best doen om iedereen zo spoedig mogelijk te woord te staan.
Het niet respectvol benaderen van onze collega’s in de breedste zin van het woord, kan er voor u toe leiden dat u alleen nog voor spoedzorg binnen onze praktijk terecht kunt.
Wij danken u voor uw begrip!

Praktijkmanager huisartsenpraktijk Lövenich

01

Heinz Lövenich.

Mijn dagelijkse passie is het bieden van een toegankelijke en persoonlijke zorg aan mijn patiënten. Hierbij is de dagelijkse ondersteuning van en goede samenwerking met mijn medewerkers niet weg te denken.

Eén team, één beleid.

Ik nodig u graag uit om ook eens te lezen welke werkzaamheden mijn team in samenwerking met mij uitvoert. Zo houden wij plezier in het werk. En dat is iets wat bij mij in het werk centraal staat.

Zonder plezier geen voldoening in het werk!

Patiënten van huisartsenpraktijk Lövenich kunnen rekenen op zorg met toewijding. Of het nu mijn inzet of die van één van mijn medewerkers betreft.

Ondanks de toenemende werkdruk in mijn beroep streef ik ernaar actief te blijven inspelen op de ontwikkelingen in de huisartsenzorg en de eerstelijns gezondheidszorg. De praktijkassistente is opgeleid om een goede inschatting te maken wie van mijn team u de juiste zorg kan geven en natuurlijk de aard en spoedeisendheid van uw klacht.

02

Eén team, één beleid

Een effectieve en goede samenwerking met ons gehele team is niet weg te denken.
Samen voeren wij de huisartsenzorg in de volle breedte uit.

Wij verwijzen u graag naar de onderstaande toelichting "samenwerking in ons team" (onder foto's)
dhr. Lövenich

Huisarts (ma tm do)

Eveline

Praktijkassistente​ en Spreekuurondersteuner Huisarts

Hanneke

Praktijkassistente en Spreekuurondersteuner Huisarts

Rianne

Praktijkondersteuner Somatiek

Anousha

Doktersassistente in Opleiding

Luciënne

Praktijkmanager

Om ondanks de toenemende werkdruk een goede zorg aan u te blijven geven en borgen, werkt uw huisarts samen met een team. De praktijkassistente is opgeleid om een inschatting te maken van de aard van uw klacht en spoedeisendheid. Zij beoordeelt wie van het team u passende zorg kan leveren. Zo blijft uw huisarts beschikbaar om zorg te leveren aan u op het moment dat dat noodzakelijk is.

Door op de plusjes hieronder te klikken, kunt u lezen wie opgeleid is voor het leveren van welke zorg.

Huisartsenzorg

Wat doet een huisarts

De voornaamste taken van de huisarts zijn het spreken en het vaststellen van een diagnose, het voorschrijven van medicijnen en het eventueel doorverwijzen naar specialisten. Concreet kunnen de werkzaamheden van huisartsen onder meer bestaan uit:

 1. Bespreken van de problemen, klachten en hulpvragen van de patiënt (tijdens spreekuur of via een consult of afspraak)
 2. Afleggen van visites bij patiënten die zelf niet in staat zijn naar de praktijk te komen
 3. Voeren van telefonisch consult
 4. Verhelderen van de wensen en verwachtingen van de patiënt
 5. Afnemen van anamnese, eventueel gevolgd door lichamelijk en/of aanvullend onderzoek
 6. Eventueel doorverwijzen naar specialist voor verdere diagnostiek of behandeling
 7. Voeren van (telefonisch) overleg met medisch specialisten over doorverwezen patiënten
 8. Vaststellen van een behandelplan
 9. Voorschrijven van medicijnen
 10. Voeren van overleg met apothekers over medicijnen
 11. Geven van advies over zelfzorg (bijvoorbeeld op het gebied van leefstijl of dieet), aard van de klachten en de voor- en nadelen van behandeling
 12. Verrichten van kleine medische ingrepen (bijvoorbeeld het hechten van wonden, uitspuiten van oren of verwijderen van wratten, vetbulten of moedervlekken)
 13. Begeleiden van patiënten bij gedragsveranderingen (bijvoorbeeld stoppen met roken)
 14. Bieden van preventieve zorg door risico’s voor patiënten (individuen of bepaalde risicogroepen) te monitoren
 15. Verlenen van palliatieve en terminale zorg aan chronisch zieke patiënten
 16. Vastleggen van medische geschiedenis van patiënten in een elektronisch patiëntendossier
 17. Voeren van overleg met ondersteunende disciplines (bijvoorbeeld met praktijkondersteuners en doktersassistenten)

 

De huisarts werkt samen met andere zorgverleners zoals assistentes, praktijkondersteuners en de praktijkmanager en zorgt door zijn  centrale rol voor samenhang in de zorg.

Kosten en ‘no-show’. Moet ik de huisartskosten zelf betalen?
Uw zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks de rekening van uw huisarts. En een bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Wel kan het zijn dat de huisarts extra onderzoek moet doen. Bijvoorbeeld bloedprikken om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. Deze zorg valt wel onder uw verplichte eigen risico. Net als de geneesmiddelen die een huisarts voorschrijft.

Verzekeraar betaalt huisartskosten
Uw zorgverzekeraar vergoedt alle zorg die u krijgt van uw huisarts. Bij andere vormen van eerstelijnszorg hangt het van uw zorgverzekering af of de zorg (volledig) wordt vergoed.
Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen en bloedonderzoek? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

Huisartsenpost gratis, spoedeisende hulp kost eigen risico
Huisartsenzorg wordt volledig vergoed. De zorg gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Dat geldt ook voor de zorg op een huisartsenpost. De zorg bij een spoedeisende hulppost heeft plaats in een ziekenhuis. Voor deze zorg geldt wel het verplichte eigen risico. Heeft u uw eigen risico nog niet helemaal gebruikt? Dan betaalt u zelf een gedeelte van de rekening.

No-show
Gezien de drukte in de agenda vragen wij u om op tijd op deze afspraak te komen en indien u niet kunt dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan de assistentes van dokter Lövenich.
Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder bericht of niet op tijd afmelden, dan brengen we u een bedrag van € 20,00 in rekening, dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Praktijkassistente:
Uw huisarts werkt samen met praktijkassistenten. Onze assistenten zijn gediplomeerde praktijkassistenten. Dit betekent dat ze een aantal medische handelingen voor u verrichten.
Wanneer urine moet worden gecontroleerd, kunt u deze voor 10.00 uur bij de assistente afgeven.

U kunt vanaf 11.00 uur bellen voor het opvragen van uitslagen van diverse onderzoeken zoals bloeduitslagen of röntgenfoto’s. De assistente zal bij eenvoudige uitslagen u direct de uitslag mededelen. Indien zij over de uitslag moet overleggen met de huisarts, wordt u gevraagd even later nogmaals te bellen of wordt u op een later tijdstip teruggebeld.

U kunt bij de praktijkassistente – na telefonische afspraak – verder terecht voor:

 1. oren uitspuiten
 2. het meten van de bloeddruk
 3. urine onderzoek
 4. zwangerschapstest
 5. glucose controle
 6. wratten spreekuur: in overleg met de assistente
 7. uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 8. hechtingen verwijderen
 9. eenvoudige wondverzorging
 10. injecties (bijvoorbeeld tetanus en vitamine B12)
 11. verstrekken algemene informatie en folders
 12. rust ECG (hartfilmpje)
 13. onderzoek bloedvaten benen, zg doppler onderzoek of sinds kort teendrukmeting


Vergoeding:
De consulten worden door uw ziektekostenverzekering vergoed, de praktijkassistentes zijn in dienst van dokter Lövenich. U krijgt hier dan geen nota voor.
Gezien de drukte in de agenda vragen wij u om op tijd op deze afspraak te komen en indien u niet kunt dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan de assistentes van dokter Lövenich.

Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder bericht of niet op tijd afmelden, dan brengen we u een bedrag van € 20,00 in rekening, dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Uw huisarts werkt samen met een Spreekuurondersteuner Huisarts (afgekort: “SOH”).

De SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten op haar spreekuur te zien.

Ervaren praktijkassistentes zijn speciaal opgeleid en gediplomeerd om diverse aandoeningen en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Indien nodig raadpleegt de spreekuurondersteuner de huisarts.

In onze paraktijk is Eveline opgeleid als Spreekuurondersteuner.

De spreekuurondersteuners zien onder andere de volgende aandoeningen:

 • Neusbloedingen
 • Keelpijn
 • Sinusitis (voorhoofdsholteontsteking)
 • Scheur-, snij-, schaaf-, bijt- en brandwonden
 • Tand door de lip
 • Corpus alienum huid (een object dat is doorgedrongen tot de huid bijv. splinter)
 • Huidafwijkingen/allergieën
 • Teken- of insectenbeet
 • Enkeldistorsie
 • Teenletsel
 • Urineweginfecties
 • SOA klachten
 • Gesprek anticonceptie

Wanneer u een van bovengenoemde klachten heeft, dan kunt u bellen voor een afspraak. De assistentes weten voor welke aandoeningen/klachten zij een afspraak bij de SOH kunnen inplannen.

Vergoeding:
Deeze afspraken worden door uw ziektekostenverzekering vergoed, de SOH is in dienst van dokter Lövenich. U krijgt hier dan geen nota voor.
Gezien de drukte in de agenda vragen wij u om op tijd op deze afspraak te komen en indien u niet kunt dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan de assistentes van dokter Lövenich.

Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder bericht of niet op tijd afmelden, dan brengen we u een bedrag van € 20,00 in rekening, dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Uw huisarts werkt samen met een praktijkondersteuner somatiek (afgekort: “POH-S”) bij het behandelen en begeleiden van mensen met chronische aandoeningen zoals:

 1. diabetes (suikerziekte);
 2. hart- en vaatziekten (of een risico daarop);
 3. longziekten (astma en COPD).

Ook kan de POH-S een rol spelen bij het begeleiden van kwetsbare ouderen en van mensen die net uit het ziekenhuis ontslagen zijn.

De POH S werkt altijd onder verantwoordelijkheid en begeleiding van uw huisarts. De landelijke richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap en de regionale zorgprogramma’s zijn hierbij leidend.

Wat kan de POH voor u betekenen?
Bij chronische aandoeningen is het belangrijk dat er regelmatige controles plaatsvinden om u goed te behandelen en complicaties te voorkomen. De meeste van deze controles worden door de POH gedaan. Ook geeft zij voorlichting over de ziekte en het omgaan daarmee. De POH heeft verschillende spreekuren.

Diabetes spreekuur
Controles van patiënten met diabetes vinden periodiek plaats. Jaarlijks komt u tenminste één maal voor controle bij uw huisarts. Naast het bespreken van uw bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek is er ook aandacht voor uw leefstijl (voeding, beweging), het gebruik van medicatie en de consequenties van diabetes in uw dagelijks leven.

Hart- en vaatziekten spreekuur
Regelmatige controles zijn van belang voor mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een hart-  of vaatziekte of die hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt. De POH controleert onder andere de bloeddruk, het gewicht en andere risicofactoren. Ook bespreekt zij de uitslagen van uw bloedonderzoek, die door de huisarts beoordeeld zijn. Zo nodig maakt zij met u een plan voor verandering van uw leefstijl en gebruik van medicatie.

Astma/COPD spreekuur
Om de conditie van de longen optimaal te houden is voor mensen met astma of COPD regelmatige controle en het meten van de longfunctie belangrijk. De POH S kan u helpen met vragen over uw longen, de medicijnen die u gebruikt en over het omgaan met uw klachten tijdens uw alledaagse bezigheden.

Vergoeding:
De consulten worden door uw ziektekostenverzekering vergoed, de POH-S (Rianne Jonkergouw) is in dienst van dokter Lövenich. U krijgt hier dan geen nota voor.
Gezien de drukte in haar agenda vragen wij u om op tijd op deze afspraak te komen en indien u niet kunt dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan de assistentes van dokter Lövenich.

Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder bericht of niet op tijd afmelden, dan brengen we u een bedrag van € 20,00 in rekening, dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Uw huisarts heeft u verwezen naar de praktijkondersteuner POH-GGZ.

Dit is een verpleegkundige, die gespecialiseerd is in klachten op psychisch gebied, zoals somberheid/depressieve klachten, onzekerheid en problemen met het leven op orde krijgen.
Deze praktijkondersteuner, Annemarie Jansen, kan u helpen om het probleem duidelijk te krijgen, adviezen geven welke hulp u nodig heeft en dit eventueel voor u regelen, of zelf begeleiding geven.

U kunt via de assistente hier een afspraak voor maken.

Vergoeding
De consulten worden door de ziektekostenverzekering vergoed, de POH-GGZ is in dienst van dokter Lövenich. U krijgt hier dan geen nota voor.
Gezien de drukte in haar agenda vragen wij u om op tijd op deze afspraak te komen en indien u niet kunt dit minimaal 24 uur van te voren door te geven aan de assistentes van dokter Lövenich.

Mocht u niet op de afspraak verschijnen zonder bericht of niet op tijd afmelden, dan brengen we u een bedrag van € 20,00 in rekening, dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Beste patiënten van huisartsenpraktijk Lövenich,

 

Op sommige momenten is er een Arts in Opleiding in de praktijk werkzaam omdat hij/zij zich specialiseert tot huisarts. Deze arts is  afgestudeerd arts en behandelt zelfstandig patiënten. De opleiding tot huisarts vindt deels plaats bij het Erasmus MC. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats in bij ons in de praktijk. 

 

Ten behoeve van deze opleiding worden soms video-opnames gemaakt. Dat gebeurt alleen in overleg met u en als u vooraf toestemming geeft. De opnames worden alleen binnen de opleiding besproken en daarna gewist.

 

Momenteel zijn er geen artsen in opleiding werkzaam binnen de praktijk. 

Mede namens het team van huisartsenpraktijk Lövenich,

 

Huisarts H. Lövenich (opleider)

 
image.png

Een indruk van onze praktijk.

03

Onze Missie.

Onze missie is het leveren van laagdrempelige, menselijke en betrokken zorg aan onze patiënten.
We streven ernaar zowel binnen het team, naar onze patiënten als ook de overige samenwerkende partijen een respectvolle en goede relatie te onderhouden.
Laagdrempelig
Betrokken
Respectvol
Op de relatie

Om aan te geven hoe wij hier met elkaar omgaan en hoe we hier een prettige en veilige omgeving scheppen hebben wij enkele gedragsregels opgesteld.

Met het in contact komen met, of het aanwezig zijn in deze huisartsenpraktijk gaat u akkoord met de gedragsregels.

 • Wij helpen u zo snel mogelijk.
 • Spoedgevallen gaan voor, graag hiervoor uw begrip.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
 • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.
 • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
 • Respecteer de privacy van onze patiënten en maak geen foto’s of filmpjes.
 • Mobiel bellen mag maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil.
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
 • Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Toch kunt u onverhoopt ook een klacht hebben?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent of een klacht heeft over uw huisarts of een andere medewerker van de praktijk.
Zo kunnen er allerlei zaken zijn die misschien niet lopen zoals u dat verwacht. De huisarts of medewerker kan goede redenen hebben voor zijn of haar handelen. Toch kunt u het idee hebben dat u zich niet gehoord voelt.

Maak uw klacht bespreekbaar op de praktijk. 

Veel mensen vinden het lastig om te klagen, maar de meeste huisartsen stellen het op prijs om te horen als een patiënt niet tevreden is. Als uw huisarts weet wat er mis gaat, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo kan de zorg verbeteren, voor uzelf maar ook voor anderen.

Wij bemerken dat een klacht vaak telefonisch geuit wordt bij de assistente. Gezien de lange wachttijden aan de telefoon en daarnaast onze telefonische bereikbaarheid, willen wij u wel vragen om uw klacht kenbaar te maken middels het invullen van onderstaand klachtenformulier. Wij nemen dan contact met u op om over uw ervaringen van gedachten te wisselen.

Het klachtenformulier is HIER te downloaden.

Huisartsenpraktijk Lövenich is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE.nl). Voor meer informatie kunt u de website van de SKGE bezoeken. 

04

Contactgegevens

Alle contactgegevens op een rij
1

Telefonisch

Telefoonnummer: 013-5812281

 • Keuze 1: Spoed
 • Keuze 2: Receptenlijn
 • Keuze 3: Assistente
2

Recepten

Snel uw herhaalrecept aanvragen via: MijnGezondheid.net

Mail: recept@huisartslovenich.nl

Telefonisch: 013-5812281, Kies ‘2’

Vraag uw recept tijdig aan     (uiterlijk 2 werkdagen voor ophalen)

Voor het vragen van herhaalmedicatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de apotheek.

3

Spoed!

 • Als elke seconde telt: bel 112
 • 013-5812281, Keuze 1
 
Huisartsenpost bij spoed in avond, nacht en weekend:
 • 085-5360300
 
4

Openingstijden

Wij zijn op alle werkdagen telefonisch bereikbaar:

08:00 – 10:00 uur

11:00 – 12:30 uur

Op maandag t/m woensdag en vrijdag zijn wij ’s middags telefonisch bereikbaar:

13:30 – 16:00 uur

Belt u voor uitslagen?

Wij vragen u vriendelijk in dat geval na 11.00 uur contact met ons op te nemen.

Klik hier voor aangepaste openingstijden.

 

05

Afspraak maken

U kunt telefonisch contact opnemen met de assistente voor het maken van:

– Een afspraak op de praktijk
– Een beeldbelafspraak (klik op deze link voor meer informatie)
– Een afspraak maken via MijnGezondheid.net

Sinds 2020 bieden wij geen inloopspreekuur meer

Snel en veilig digitaal een vraag stellen kan ook via: MijnGezondheid.net

06

Snel contact.

Even snel een bericht achterlaten bij de assistente in de mailbox? Let op: U wisselt gegevens uit in een onbeveiligde omgeving. 

Gebruik maken van MijnGezondheid.net is ook mogelijk. 

Dit is een online beveiligde omgeving waarmee u eenvoudig en snel
gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen. Bezoek MijnGezondheid.net en log veilig in met uw DigiD.

07

Eerstelijns oogzorg

Kwalitatief hoogwaardige eerstelijns oogzorg.

Wij onderzoeken en beoordelen alle oogklachten en vervolgens wordt bepaald of verder onderzoek en/of behandeling door een oogarts nodig is.
Een efficiënte en nauwe samenwerking met huisartsen en oogartsen maakt het mogelijk om vroegtijdig oogaandoeningen op te sporen en tijdig te behandelen. Met onze apparatuur kunnen wij een oogheelkundig onderzoek uitvoeren. U hoeft niet meer onnodig naar het ziekenhuis.

De zorg die verleend wordt maakt (nog) geen onderdeel uit van het te behalen certificaat NHG praktijkaccreditering.

Ook voor spoedgevallen kunt u bij ons terecht. Indien nodig kan de huisarts tijdens het consult direct een oogonderzoek uitvoeren. Ook kleine verrichtingen als het doorspoelen van de traankanalen (anel), het verwijderen van een staalsplinter kunnen op de praktijk plaatsvinden.

U kunt ook rechtstreeks mailen: praktijk@huisartslovenich.nl

Uw huisarts kan u oproepen voor een oogheelkundig onderzoek indien er sprake is van diabetes mellitus (DM), cardiovasculair risicomanagement (CVRM), familiair glaucoom of overige oogaandoeningen. Huisartsenpraktijk H.P.T. Lövenich heeft zelf de mogelijkheden om laagdrempelig en onafhankelijk een oogscreening uitvoeren. Zonder tussenkomst van een oogarts kunnen wij zelfstandig een oogonderzoek uitvoeren op de gezondheid en functioneren van uw ogen. Een eventuele behandeling kan zelfs direct gestart worden door uw eigen huisarts.

Een efficiënte samenwerking tussen huisarts en oogarts maakt het mogelijk om de wachtlijsten in de tweede lijn (ziekenhuis) terug te dringen. Dit voorkomt onnodig (duur) ziekenhuisbezoek en draagt bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Het oogonderzoek kan worden gecombineerd met het bezoek aan uw huisarts en/of praktijkondersteuner.

08

Nieuws

Nieuws en mededelingen
gesloten
Praktijksluiting i.v.m. afwezigheid
De praktijk van dokter Lövenich is op de volgende dagen wegens vakantie of scholing gesloten: Wat kunt u zelf als patiënt doen tijdens praktijksluiting? Bij twijfel over uw gezondheid en is het raadzaam dat…
griepprik-1200px
Griepvaccinatie
De uitnodigingen voor de jaarlijkse griepvaccinatie zijn weer verzonden. U kunt de brief tussen 24 oktober en 1 november aanstaande per post verwachten. U krijgt ook een uitnodiging voor een pneumokokkenvaccinatie wanneer u geboren…
Vaccinatie
Najaarscampagne Covid-19
Vaccinaties 2023 van start op 9 oktober 2023 Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september 2023 een uitnodigingsbrief voor de coronaprik van het RIVM. Mensen van 18 jaar tot en met…
mijngezondheid
Het gemak van MijnGezondheid.net
MijnGezondheid.net (MGN) is een online omgeving waarmee u veilig, eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen. In verband met drukte tijdens de vakantie en waarneming is het deze weken slechts…
Nieuws
Uw medische gegevens in goede handen
Het belang van medische gegevens veilig delen Tijdens de coronacrisis konden de huisartsenpost en de Spoedeisende hulp (SEH) een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen wanneer u geen keuze had gemaakt.…
09

Locatie

Gebruik onderstaande kaart om te navigeren met je mobiel.
Nummer

013-5812281

E-mail

praktijk@huisartslovenich.nl

Adres

Spoorlaan 374
5038 CD Tilburg

BIG registratie

59037987201