Ga naar de inhoud

Het gemak van MijnGezondheid.net

  • door

MijnGezondheid.net (MGN) is een online omgeving waarmee u veilig, eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen.

In verband met drukte tijdens de vakantie en waarneming is het deze weken slechts heel beperkt mogelijk om online via MGN een afspraak te maken. Alvast hartelijk dank voor uw begrip.


Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier. Wanneer u toegang heeft tot MijnGezondheid.net kunt u bijvoorbeeld:
• het advies van de huisarts teruglezen
• de uitslagen van onderzoeken inzien
• de lijst met uw medicijnen raadplegen
• herhaalmedicatie aanvragen
• gebruik maken van e-consult (uw bericht wordt binnen twee dagen beantwoord)
• online een afspraak maken
• thuismetingen via telemonitoring (klik op deze link voor meer informatie)

Veilig online uw dossier inzien
Doordat u uw medische gegevens online kunt inzien op uw eigen telefoon of computer, heeft u dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling. Het inloggen gebeurt via een beveiligde verbinding.

Aanmelden MijnGezondheid.net
Dit is een online beveiligde omgeving waarmee u eenvoudig en snel
gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen. Bezoek MijnGezondheid.net en log veilig in met uw DigiD.

Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak, klik hier voor meer informatie.